Emiel Termond - Quality Assurance Auditor

Ik ben in 1974 afgestudeerd als Biochemisch Analist aan het Van't Hoff-instituut te Rotterdam (HBO-B) en twee jaar werkzaam geweest als Biochemisch analist op het Psychologisch Laboratorium, afdeling Vergelijkende en Fysiologische Psychologie, Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Daarna werkte ik 14 jaar op de Afdeling Klinische Farmacie van het Sint Radboudziekenhuis te Nijmegen als farmacokinetisch medewerker en voerde de volgende werkzaamheden uit: therapeutic drug monitoring, farmacokinetiek en compartiment-model analyse en statistiek.

Tot 2007 ben ik meer dan 17 jaren werkzaam geweest als Quality Assurance Manager voor Farma Research, voormalig Contract Research Organisatie (CRO) te Nijmegen, waar ik verantwoordelijk was voor de waarborging van klinisch geneesmiddelen onderzoek met mensen volgens Goede Klinische Praktijken (GCP) en niet-klinische veterinaire en bioanalytische laboratorium studies volgens Goede Laboratorium Praktijken (GLP). Ik voerde in deze periode meer dan 2000 audits uit van studies en voorzieningen, apparatuur en materialen. Tevens heb ik het op processen en procedures gerichte kwaliteitsmanagement systeem opgezet, ingevoerd en onderhouden.

Sinds 2005 directeur en eigenaar van QAudit - Services & Consultancy en vanaf 2007 verleen ik onafhankelijke auditing diensten op het gebied van GCP/GCLP/GLP voor de pharmaceutische industrie en gezondheidszorg organisaties.

Sinds 1997 lid van de Nederlandse vereniging voor Research Quality Assurance, DARQA.

2007 - 2020 DARQA GLP-Commissie.

2013 - 2016 Secretaris DARQA