Een kwaliteitsmanagement systeem (QMS) is een systeem waarin het beleid en de benodige procedures worden vastgelegd voor het beheren en verbeteren van de verschillende processen, welke uiteindelijk leiden naar verbetering van de bedrijfsvoering.

Pyramid NL

 

Een systeem is onder te verdelen in de navolgende lagen:

  • Het beleidsniveau (missie, visie en strategie) en organisatie structuur
  • Systeem procedures: primaire en secundaire processen
  • Operationele procedures
  • Werkdocumenten voor uitvoering van een activiteit of taak

IDEF0 NL 1

 

 

 

 

Een kwaliteitsmanagement systeem (QMS) is een web van verbonden processen. Elk proces is een reeks van activiteiten gericht op het transformeren van materiaal en informatie (input) naar gewenste producten (output). Alle processen vormen met elkaar een keten van input-output verbindingen. Ieder proces heeft tenminste één output, deze output wordt weer een input voor een volgend proces. Door deze input-output verbindingen worden alle processen aan elkaar geknoopt - ze vormen met elkaar een systeem.

 

Een voorbeeld van een produktieproces van het bedrijf MacProduct met als doel het leveren van verpakte hamburgers:IDEF0 NL 2

Als we het produktieproces van MacProduct analyseren komen we tot de volgende reeks van activiteiten om ingrediënten (materialen - input) en een order van een klant (informatie - input) te transformeren naar een verpakte hamburger (produkt - output).IDEF0 NL 3

Pyramid UK

A system can be structured by the following layers:

  • Level with policy (mission, vision and strategy) and line management
  • Level with system procedures: primary and secundary processes
  • Level with operational procedures
  • Level with work documents for activities or task to do

IDEF0 UK 1

A Quality Management System (QMS) is a web of interconnected processes. Each process uses resources to turn inputs into outputs. And all of these processes are interconnected by means of many input-output relationships. Every process generates at least one output, and this output becomes an input for another process. These input-output relationships glue all of these processes together - that's what makes it a system.

An example of a primary process of a company MacProduct for the production of a packed hamburger.IDEF0 UK 2Analysing the primary process of MacProduct results in a chain of activities for transforming ingredients (material - input) and an customer order (information - input) into a packed hamburger (product - output).

IDEF0 UK 3